Veckans - tränare

Dahlqvist NiclasKlinge Anne-CarinSanderson Ki
  Dahlqvist Niclas
  Klinge Anne-Carin
  Sanderson Ki
 
Facebook
Saluhästar breeders.se


Välkommen Tomas Hammar, ny VIP-tränare
Tomas Hammar, B-tränare hoppning
Tomas är auktoriserad B-tränare hoppning. Mycket av Tomas filosofi bygger på att han är till för att utbilda ryttare. Ryttaren är i sin tur hästens lärare och om han handleder ryttare rätt så kan ryttare handleda sin häst. Tomas utgår alltid från att försöka plocka max ur en ponny/häst, men inte mer. Han tror mycket på att barn och ungdomar måste öva på det som kommer på provet. Provet är i ridningen givetvis tävlingen. Här gäller det att behärska konsten att lotsa hästen över ett antal hinder i följd.

Verksamhetsansvarig Båstad RK
Tomas är auktoriserad B-tränare hoppning. Sedan september 2016 är Tomas Hammar anlitad av Båstad RK som verksamhets ansvarig. Tomas kommer att bedriva träning på anläggningen samt vara tävlingsledare och försöka arbeta upp verksamheten på Båstad RKs fina anläggning.

Läs mera om Tomas på hans Profilsida

Anlitad som tränare runt om i Sverige
Förutom sitt arbete som verksamhetsanvsarig hos Båstad RK så har Tomas många uppdrag som tränare runt om i Sverige. För närvarande har Tomas uppdrag från Umeå i Norr till Trelleborg i söder.


Sök tränare
 

Nyheter

2015-07-26, söndag

Pågående tävlingar

Läs mer


Företagsannonser

Tränarportalen © 2016