Månadsarkiv augusti 2020

Sofia Westergren: Övergödningsutredningen SOU 2020:10

”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet  – Ingen övergödning” Utredningen är ute på remiss. Utredningen uppmanar till ytterligare utredning och ger inte underlag till förslag till justeringar i lag. Samma utredning nämner att stärka tillsynen på kommunalnivå och förslag till ny förordning. Så det är nu som vi ska reagera på det som står i slutet på utredningen i bilaga 4, från sidan 310. Hästar ökar i antal och vi hästmänniskor behöver ta vårt ansvar för vår del av övergödningen. Övergödning är när kväve och fosfor blir för koncentrerat och blir till gift istället för näring till naturen. Slår
Läs mer...