Intressant seminarium – i Visby i sommar

Om du är i Visby i juni……

Det är dags att lyfta på stigmat kring tystnadskulturen. En föreläsning med författaren Sophie Jahn och socionomen Cecilia Wahlgren. Nu har du chansen att lysna på ett intressant seminarium. De tar bl a upp frågor kopplade till vad är tydtnadskultur, vilka krafter leder fram till en tystnadskultur. I seminariet pekar de bl a på följande faktorer som pekar på att ridsporten;

  • Stark toppstyrning (tränaren vet bäst)
  • Starka ekonomiska intressen (ridsporten är dyr)
  • Beroendeförhållanden (du får tävla min häst så länge jag får bestämma)
  • Starkt varumärkestänkande (varumärket är viktigast och det som kan tänkas skada vrumärket trycks undan)

När: 25 juni

Tid: 16-18

Var: Visby, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Fler nyheter

@

Ej aktiv på sistone