TP-blog

Rensa i bettarsenalen!

När veterinärerna Christine Levring och Marika Niklasson undersöker munhålan på en häst brukar hästägaren få en rad aha-upplevelser. Ofta blir det även en rensning i

Läs mer »

@

Ej aktiv på sistone