Mental Coachning för licensierad mental coach, Sofia Nilsson Falkman

  Jag är LIC. MENTAL COACH – 4 årig utbildning genom Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro, med Lars-Eric Uneståhl som mentor. Vi startar denna coachningskurs med ett 1-timmes pass för kartläggning av dina behov och önskemål av coachning. INNEHÅLL I COACHNING •Inre balans, medvetenhet och välbefinnande för att kunna prestera. •Kraftfulla verktyg att hantera inre stress, […]

Träning för Lena Johansson

“Jag jobbar med hästens balans och lösgjordhet mycket grundligt och dig som ryttare med sitsträning och balans för bästa utveckling till självbärighet. Jobbar med ekipage på olika nivåer utifrån hästens (och ryttarens) balans för dagen. Även om man tävlar på en högre nivå kan man behöva gå tillbaka och rätta till saker i grunden när […]