22 december, 2022

Lösdrift kan vi aldrig skriva för mycket om…..

En ny avhandling från SLU visar att hästarna i studien hade lägre frekvens av hältor och inga fall av kolik. Men studien visade också att hästarna behöver mer utrymme i en ligghall än vad de har i en box.

Läs mera i Ridenews….

Din e-postadress kommer inte publiceras.